kadaster - Encyclopedie Drenthe Online

Kadaster

Registratie, van overheidswege, van alle onroerende goederen. Het Kadaster werd in 1832 ingevoerd.

Het kadaster vormde de basis voor de heffing van de grondbelasting en schiep rechtszekerheid met betrekking tot het eigendom van onroerende goederen. Op de grootschalige kaarten, de minuutplans, die aan het kadaster ten grondslag liggen, staan de perceelsgrenzen, bebouwing, erven en wegen ingetekend. De overige van belang zijnde gegevens liggen vast in registers, de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafelen (OAT's). Daarin staan zaken als de naam van de eigenaar of gebruiker en het soort bebouwing vermeld. Wijzigingen in de situatie zijn sindsdien steeds bijgehouden. Voor de kaarten gebeurde dat op bijbladen. In een enkel geval, bij zeer grote wijzigingen, werd een geheel nieuw minuutplan vervaardigd.

Van Drenthe zijn, met uitzondering van Zweeloo, alle minuutplans en OAT's bewaard gebleven. Zij vormen een waardevolle bron voor historisch onderzoek. Met behulp daarvan kan bijv. de bewoningsgeschiedenis van een pand worden gereconstrueerd. Het kadaster wordt beheerd door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers, voor Drenthe in Assen gevestigd.

Zie ook: Scheepskadaster; Kadastrale Atlas.

Literatuur

Zoekoptie's
optie ' ' (of)
vb.: DaniŽl Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' of 'Lohues'
optie '+' (en)
vb.: DaniŽl +Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' en 'Lohues'
optie '-' (zonder)
vb.: DaniŽl -Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' maar niet met 'Lohues'
optie "" (stuk text)
vb.: "DaniŽl Lohues" Alle lemma's met de text 'DaniŽl Lohues'