Industrieschool - Encyclopedie Drenthe Online

Industrieschool

Instelling voor technisch vakonderwijs voor jongens, ontstaan in de eerste helft van de 19e eeuw.

Het onderwijs aan de industrieschool was theoretisch gericht en de lessen werden uitsluitend in de avonduren gegeven, ter ondersteuning van de beroepspraktijk aan overdag werkende handwerkslieden. Het onderscheid met de tekenschool is moeilijk aan te geven en de benamingen werden nogal eens door elkaar gebruikt. De industrieschool verschilde van de tekenschool door een uitgesprokener economische gerichtheid. De vraag van het plaatselijke bedrijfsleven naar theoretisch geschoolde handwerkslieden en technici was bepalend voor het onderwijsaanbod. Op het lesrooster van de in 1843 in Assen opgerichte industrieschool stonden vakken als handtekenen, bouwkundig tekenen, natuurkunde, werktuigkunde en scheikunde. In Meppel werden de vakken hand- en bouwkundig tekenen, rekenen, wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde gedoceerd.

De school in Meppel was met financiële steun van de gemeente opgericht door het lokale departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De school was succesvol. Het Nut roemde in een verslag in 1849/1850 de ijver van de jongelieden en constateerde met genoegen dat het schoolbezoek toenam. In 1857 bezochten 39 jongens de school. In 1862 gaven vier docenten hier les aan 47 leerlingen.

In Assen daarentegen leken de moeilijkheden om het onderwijs in stand te houden veel groter. De industrieschool was hier opgericht door de lokale afdeling van de Maatschappij van Nijverheid. In 1862 telde deze school slechts twintig leerlingen. Het landelijk bestuur van de Maatschappij van Nijverheid besloot omstreeks 1860 uit bezuinigingsoverwegingen de subsidiëring van de industriescholen stop te zetten en de volledige verantwoordelijkheid bij het gemeentebestuur te leggen. In vergelijking tot de tekenscholen, bleef de betekenis van de industriescholen mede daardoor voor de Drentse jeugd beperkt. Op termijn verdwenen ze.

De burgeravondschool, die met de wet op het middelbaar onderwijs van 1863 werd geïntroduceerd, nam de functie van de vroegere industrieschool grotendeels over. De gemeente Assen richtte in 1869 een burgeravondschool op. De Asser industrieschool ging hierin op. [van Hemmen]

Literatuur

Zoekoptie's
optie ' ' (of)
vb.: DaniŽl Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' of 'Lohues'
optie '+' (en)
vb.: DaniŽl +Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' en 'Lohues'
optie '-' (zonder)
vb.: DaniŽl -Lohues = Alle lemma's met de woorden 'DaniŽl' maar niet met 'Lohues'
optie "" (stuk text)
vb.: "DaniŽl Lohues" Alle lemma's met de text 'DaniŽl Lohues'